Mama & Baby / Dreumes & PeuterFit

Praktische informatie

Waarom deze ouder en kind activiteiten?

Er kunnen verschillende redenen zijn om samen met je kindje een les te volgen. Bijvoorbeeld een trainingsmoment voor moeders die graag weer lekker in hun vel willen zitten na de bevalling, en tegelijkertijd (nog) niet van hun kindje gescheiden willen zijn. Het kan ook een ontmoetingsmoment zijn voor je dreumes of peuter, waarbij zij contacten leggen met andere kindjes, terwijl zij motorisch gestimuleerd worden. En daarbij kom je als ouder ook in contact met andere ouders, waar vaak ook weer leuke raakvlakken zijn.

De Dreumes & PeuterFit lessen zijn ook een leuke activiteit voor grootouders met hun kleinkind.

Alle lessen Mama & Baby / Dreumes & PeuterFit worden gegeven door Cleo, een fysiotherapeut met kennis van het bevallen lichaam, maar ook kennis van het moederschap en de motorische ontwikkeling van kleine kinderen.

 

Omdat een net bevallen mama vaak hele andere behoeftes heeft dan een moeder die al 6-9 maanden na de bevalling leeft proberen we in deze lessen Mama & Baby Fit (herstellen na de bevalling) het niveau naar iedere persoonlijke situatie aan te passen.

In de Dreumes & PeuterFit lessen wordt er gekeken naar wat er bij de kindjes past, is er voldoende uitdaging, en kunnen we de kinderen uitdagen om nog een stapje verder te gaan. De (groot) ouders gymmen niet mee, maar blijven wel begeleider tijdens de hele les om het vertrouwen van de kinderen zo groot mogelijk te houden. Kindjes die vaker komen, zullen met de tijd steeds zelfstandiger worden.

 

Een groot voordeel van alle Mama & Baby activiteiten: Je hebt geen oppas nodig terwijl je wel aan je herstel kunt werken. En het is nog gezellig voor je kindje ook! Heb je meerdere kinderen? Vraag naar de mogelijkheden. Afhankelijk van de groepssamenstelling kunnen kindjes tot 4 jaar prima meedoen met de lessen.

Wat zijn de voordelen van Mama & Baby / Dreumes & PeuterFit?
  • Door samen te bewegen met je kindje bevorder je de hechting tussen moeder en kind.
  • Zien bewegen, doet bewegen.
  • Even tijd voor jezelf, maar ook samen met je kindje.
  • Geen oppas nodig
  • Je kunt informatie uitwisselen en vragen stellen over moeder zijn / kindjes / (motorische) ontwikkeling
  • De trainers zijn medisch geschoold (Fysiotherapeut) en hebben een signaleer functie wat betreft de gezondheid en de motorische ontwikkeling van je kindje.
  • Je kan voor individuele (fysiotherapeutische) consulten bij je trainer terecht om pijnklachten, blessures en/of bewegingsproblemen extra te laten behandelen. Ook kan je binnen Parentus bij de kinderfysiotherapeut terecht wanneer je vragen hebt over de ontwikkeling van jouw baby of kind. Mocht de docent er aanleiding toe zien, zal ze dit altijd met je bespreken.