Haptotherapie

Wat is haptotherapie?

Haptotherapie komt voort uit haptonomie, waarbij iemand door aanraking haar of zijn gevoelsleven bewustwordt. De basis is de affectieve aanraking, komend van het Latijnse ‘ad facere’ = ‘iets met iemand doen’. Woorden kunnen verbinding met een ander creëren en de manier waaróp die worden uitgesproken nog meer, maar aanraking brengt de meest directe verbinding tot stand. Haptotherapie richt zich er op dat een mens zich weer authentiek en open kan verbinden met de ander. Door speciale oefeningen en aanraking word je bewust van hoe je contact maakt en gestimuleerd jezelf te zijn en jezelf mee te nemen in de verbinding die je met anderen maakt.

De mens raakt van nature aan. Wanneer een kind te weinig  op liefdevolle wijze wordt aangeraakt, kan dat leiden tot een verstoring van de normale ontwikkeling. Het leven, de aangeboren vermogens van een kind, worden als het ware te weinig geactiveerd. Ten gevolge van te weinig affectief, slechts functioneel contact, voelt een kind zich niet veilig, bouwt een grote lichamelijke spanning op, ontwikkelt het gevoelsleven zich  niet,  kan  het  kind  later  gevoelens  niet  herkennen  en delen, met grote gevolgen voor het volwassen leven.

In onze cultuur zijn aanraken, voelen en de lichamelijkheid lange tijd min of meer verwaarloosd. De ontwikkeling van de tast en het daarbij behorende gevoelsleven heeft geen hoge prioriteit.  In  een  overwegend  rationele,  prestatiegerichte, gehaaste maatschappij wordt analyserend gekeken. Er wordt al te dikwijls objectiverend, technisch aangeraakt zonder contact te maken. De kwaliteit van contact kunnen ervaren en maken lijdt hier ernstig onder. De emotionele armoede die hiervan het gevolg is, kan zich manifesteren in tal van klachten en relationele problemen. Wie zijn gevoelens negeert of  onderdrukt  en  vanuit  de  aanpassing  gevoelens  veinst,  die beschadigt zijn innerlijk gevoelsleven. En als een mens niet kan huilen, bang of boos zijn, dan kan hij ook niet werkelijk blij zijn en genieten.

Tanja de Korte, Haptotherapeut en praktijkeigenaar heeft regelmatig spreekuur bij Parentus (en daarnaast nog op 2 andere locaties in Gouda en Den Haag)

Wil je meer weten over haptotherapie of een afspraak maken met Tanja?

Bel: 06-24441159
Mail: hallo@haptotherapie-tanjadekorte.nl

Of neem een kijkje op de website:
https://www.haptotherapie-tanjadekorte.nl